Lean Six Sigma ниво Зелен Колан

10 Участници
Продължителност: 4 days / 4 дни
Certificate / Сертификат