Lean Методи: Практики

Продължителност: 2 days / 2 дни
Certificate / Сертификат