Lean Методи: Основи

10 Участници
Продължителност: 1 day / 1 ден
Certificate / Сертификат