Презентационни умения

10 Участници
Продължителност: flexible / избор варианти
Certificate / Сертификат