За нас

ДОБРЕ ДОШЛИ В InterQuality!

InterQuality е образователен и консултантски център, посветен на развитието на знанията и уменията на професионалисти и компании, така че всички те да управляват бизнеса си по-успешно и ефективно. InterQuality предлага обучения по Lean Six Sigma методи с цел анализ на данни и решаване на проблеми, свързани с намаляване на разходи, задълбочен анализ на процесни проблеми, моделиране на процеси, контрол, оценка на риска.  

Lean Six Sigma е доказан високоефективен метод за прилагане на подобрения на бизнес процесите, който помага на екипите да работят за непрекъснато усъвършенстване и трансформиране на организацията в по-добре работеща и по-ефективна система. 

InterQuality предлага пълна гама от обучения за компании в областта на услугите и производството по програми, акредитирани от Council for Six Sigma Certification, САЩ. Обучението е модуларно и лесно се адаптира към нуждите на клиентите и предизвикателствата на бизнеса, включително банкови и финансови институции, глобални центрове, здравеопазване, енергетика, и много други. Предлагат се корпоративни и публични обучения, на български и на английски език. Публичните обучения се провеждат през уикендите, като за ниво Бял колан подължителността е 1 ден, за Жълт колан – 2 дни, за Зелен колан – 4 дни. 

InterQuality предлага и менторинг по проекти, основно за корпоративни клиенти, които работят по конкретни проекти. InterQuality работи с клиентите си за извършване на конкретни дейности по проекти, включително управление на риска, свързан с качеството на процесите, дизайн на процеси и оптимизация на работата. 

За нас обучението е мисия да споделяме знания, да развиваме професионалисти и да подобряваме работните практики. Нашите преподаватели и консултанти са професионалисти, признати в академичните среди, но също и експерти в приложението на най-добри практики с опит и познания в редица индустрии.

НАШАТА МИСИЯ 

Ние се фокусираме върху процеса на учене чрез практическо приложение на наученото.

Ние помагаме за Вашето кариерно развитие.

Ние помагаме на професионалисти и на компании да решават проблеми и все по-ефективно и успешно да управляват своите организации и бизнеси.

НАШАТА ВИЗИЯ 

Да сме водеща компания при решаването на проблеми на организациите и бизнеса.

Да допринасяме за Вашия успех чрез практически насочен обучителен процес. 

ОБУЧЕНИЯ

InterQuality предлага

  • Lean Six Sigma обучения и сертификация
  • Lean Six Sigma менторинг, свързан с конкретни проекти
  • Корпоративни и индивидуални обучения
  • Презентационни умения

КОНСУЛТАЦИИ

InterQuality предлага

  • Оценка на състоянието на процесите на организацията
  • Консултации по конкретни проблеми с процесите
  • Въвеждане на програми за оптимизация
  • Кайзен уъркшопи

СЕРТИФИКАТИ

Lean Six Sigma ниво Бял Колан
Lean Six Sigma ниво Жълт Колан
Lean Six Sigma ниво Зелен Колан