Презентационни умения
Комуникационните и презентационните умения

Комуникационните и презентационните умения са от статегическо значение за успеха на всяка компания. Те са важни както за лидерите и мениджърите, така и за служителите в различните отдели – работа с клиенти, управление на проекти, продажби, маркетинг и др.

Практическото обучение се ръководи от сертифициран мениджър на проекти, който е и професионален актьор с многобройни международни участия като презентатор и обучител на корпоративни клиенти. Обучението се базира на техниките, използвани от актьорите в българския и британския театър. Участниците са запознават с методи за преодоляване на напрежението и сценичната треска, физически и гласови упражнения за подобравяне използването на гласа, техниката на говора, физическото присъствие и поведението на тялото.

По време на курса участниците получават индивидуални практически насоки как да подобрят своето представяне. Те се запознават и с най-новите тенденции в подготовката и презентирането пред различни аудитории.

Курсът цели да изградите увереност при комуникация с различни публики: при презентации пред корпоративни клиенти, съвещания, конференции, семинари, интервюта, при комуникация с посетители, при преговори и продажби; да придобиете практически познания за техниките за преодоляване на напрежението и сценичната треска; да подобрите използването на гласа, техниката на говора, физическото присъствие и поведението на тялото.

Аудитория: ръководители на компании, оперативни мениджъри, мениджъри на програми и проекти, професионалисти, ангажирани с преговори, продажби, работа с клиенти, професионалисти, представящи компанията на вътрешни форуми и на международни събития, новопостъпили служители, студенти.